• Van Noordenne Logo
 • Stout Logo

Uit het Peursum Archief

We vervolgen met de periode 1967 tot en met 1969

 Met nieuwe trainer Mourik aan het roer van de A-selectie werd begin 1967 hard gewerkt om de conditie van de spelers wat op te voeren. Op zaterdag 21 januari was er geen voetbal dus moest er getraind worden Niet alle potentiële 1e elftalspelers vonden dit nodig en werden door secretaris Johan de Kreij met name genoemd in het cluborgaan van januari. Zo vond Gerrit de Bruin dat het te slecht weer was en Adrie Rietveld was ook niet zo van trainen onder die omstandigheden. Arend Cnossen en Kees de Kreij waren het er niet mee eens dat ze niet bij het voorlopige selectie van het 1e stonden en beleven ook maar thuis.Ik denk dat het nu ook voor veel commotie zou zorgen als op de website gepubliceerd zou worden waarom een speler gepasseerd zou zijn of met een smoesje de trainingen aan  zich voorbij laten gaan.Ook in die jaren waren de spelers ook al niet altijd even zuinig op hun spullen. In het Officieel orgaan der v.v. Peursum van mei 1967 stond in de rubriek gevonden voorwerpen:1 Poppel aansteker 1 pr. scheenbeschermers  1 badhanddoek en 1 wit shirt.

In de notulen van de bestuursvergadering gehouden op 9 september 1966 werd reeds gesproken over de aanschaf van een houten gebouwtje dat kantine dienst zou moeten gaan doen. In november werd besloten een vergunningen bij de gemeente aangevraagd. Mede door de inbreng van Rinus Hoogenboezem en Johan de Kreij was de vergunningen snel geregeld. De woning van de familie C. Bogaard aan de Kerkweg mocht verplaatst worden naar Het Bos. Binnen het bestuur rommelden het even rond die periode omdat er veel onduidelijkheid was over de aanschafprijs. Het frappante is dat in de notulen van de bestuursvergadering 19 december 1966 ten huize van H. J. Slob, de aanschaf van de woning afgedaan wordt met enkel de tekst, hierna werd gesproken over de aanschaf van de kantine, punt en dat was het.

Opening houten kantine

In de vergadering van 3 maart 1967 was er wel een stevige discussie binnen het bestuur over de aanschaf van stoelen en tafels. Johan de Kreij en Henk Rietveld, beide bestuurslid maar de beoogde kantinebeheerders, hadden zonder de overige bestuursleden daarin te kennen stoelen en tafels besteld. Bestuurslid Rinus Hoogeboezem was van mening dat hij de stoelen fl. 12.50 per stuk en tafels fl.40,00 veel goedkoper kon leveren. Na een korte maar stevige discussie werd besloten de stoelen en tafels die reeds door de Kreij en Rietveld besteld waren toch maar te laten leveren.

 1967 3

Een groot deel van de vrijwilligers die de opbouwen het aanpassen van gebouw hebben uitgevoerd poseerden na de opening achter de bar.

Op foto v.l.n.r. Joop van Houwelingen-Gert Romeijn-Ties Rietveld-daarachter net zichtbaar Carel Bos-Henk Rietveld-Bas van den Dool-Aart Rietveld-Rinus de Graaf-Ad den Toom-Bert van de Graaf- Piet Westerhout en Arie Romeijn.

1967 6

Er was nu ook een ruimte om een kaartje te leggen. Met de haard en de prachtige overgordijnen op de achtergrond.                                                                                                                                v.l.n.r. op de foto Piet Westerhout- Dirk van Dijk – Herman de Bruijn en Marius Korevaar

Ondertussen werd er ook volop met de gemeente de provincie en de knvb onderhandelt over de haalbaarheid voor van een nieuw sportcomplex aan de Kerkweg. Het bestuur moest met een begroting komen om te onderzoeken of het voor de club allemaal betaalbaar was. In samenwerking met Architectenbureau Vendelbosch werd een eerste plan tot dekking van de benodigde investering gemaakt. De totale kosten met inbegrip van inventaris werd geschat op fl. 200.000,00. De Exploitatiebegroting van het gebouw werden daar tegenover gezet.

Begroting 1begroting 2

We vonden ook nog een foto van uit 1967 uit Het Bos van een Peursum team met 3 gebroeders van Dijk. Deze foto is waarschijnlijk voor de jaarlijkse de wedstrijd van een Peursum veteranenteam tegen de Bos-Boys. De Bos Boys was een team van de campingbewoners die in de weekenden en zomermaanden het Bos achter het verbleven.

1967 4

Op de foto staand v.l.n.r. scheidsrechter Cees Vos- Leen de Kreij-Jos van Dijk- Klaas van Dijk-Freek de Groot-Bertus van Dijk-Johan de Kreij- ????.                                                                       Gehurkt v.l.n.r. Bas van Iperen-????- keeper Joop van Houwelingen-en Gerrit den Toom.

opening kantine Bos We missen op deze foto dus de namen van 2 personen. Op onderstaande foto is alleen Piet Muilwijken tegen de deur Wout Rietveld herkend. Mocht iemand ze herkennen graag even doorgeven.

In de zomer van 1968 reikt Piet Muilwijk (Piet show) bij de ingang van de kantine de prijzen van een jeugdtoernooi uit.

Najaar 1968.Het Peursum bestuur onder aanvoerring van hun nieuwe voorzitter Rinus Hoogenboezem. Gaat keurig in het pak in Het bos, met op de achtergrond de houten kantine.

 1968 bestuur

Bestuur op de foto v.l.n.r. Piet van Ieperen – Bas van den Dool – Arie Romeijn – Bert van de Graaf – Joop van Houwelingen – Arie Schreuders (pz) – Voorzitter Rinus Hoogenboezem – Daan Westerhout – Johan de Kreij.

In 1969 begint er eindelijk wat tempo te komen met de onderhandelingen met o.a. de gemeente over het nieuwe sportcomplex aan de Kerkweg. De subsidiemogelijkheden worden onderzocht en waar mogelijk aangevraagd.

1969 Bouw 1

26 juni 1969 was het dan eindelijk zover. De eerste paal kon worden geslagen Burgemeester Nieuwenhuizen.

Meer foto's over de jaren 1967 t/m.1969 met vooral het begin van de bouw van de huidige kantine in het fotoalbum.

Tot de volgende Uit het Peursum archief.

Wim den Toom.

kop maand orgaa...
1968 clubblad f...
1967 contactavo...
1967 aanvraag v...
1967 opening ka...
1967 7
1967 5
1967 30 foto op...
1967 2
1967 3
1967 kaarten
1967 31 brief s...
1967 Peursum ve...
1967 veteranen
begroting nieuw...
1967 agenda led...
1968 peursum 2
1968 mei brief ...
1968 39 certifi...
1968 prijsuitre...
1968 37 concept...
1968 nov. leden...
1968 bestuur 1
1968 bestuur 2
1969 bouwvergun...
1968 27 clubbla...
1969 schrijven ...
anrw. sportraad...
1969 33 offerte...
1969 34 certifi...
1969 slaan 1e p...
1969 slaan 1e p...
1969 1e paal 3
1969 slaan 1e p...
1969 slaan 1e p...
1969 slaan 1e p...
1969 slaan 2e p...
1969 bouw 1
1969 bouw 2
1969 bouw 3
1969 bouw 4
1969 bouw 5
1969 bouw 6
1969 bouw 7
1969 bouw 8
1969 bouw 9
1969 bouw 10
1969 bouw 11
1969 bouw 12
1969 bouw 13
1969 bouw 14
1969 bouw 15
1969 bouw 16
1969 bouw 17
1969 bouw 18

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Brownline Logo_2
 • Electro World Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Sportcentrum Dordrecht Logo
 • FDV Logo
 • Trust Flexwork Logo
 • Neptune Logo
 • Peinemann Logo_2
 • Adminance Logo_2
 • Aenr Logo_2
 • Albert Heijn Logo_2
 • Brownline Logo
 • Electro World Logo_2
 • Peineman Logo_3
 • Hoogenboezem Logo_2
 • Nooteboom Logo_2
 • Peineman Logo_4
 • Sportcentrum Dordrecht_2
 • FDV Logo_2

LAATSTE NIEUWS - Uit het Peursum archief 1967 t/m.1969

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 2 C

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2024 | Ontwikkeld door COMMPRO