• Van Noordenne Logo
 • Stout Logo

Uit het Peursum archief 1962- 1963

Nu de wintermaanden weer naderen is er weer wat meer gelegenheid om ons verder in het Peursum archief te verdiepen.

In de laatste bijdrage werd een samenvatting gegeven over de jaren 1957 t/m. 1961. We vervolgen nu met een overzicht over de jaren 1962-1963.

Na een voorzichtige start eind 1961 verscheen er in januari 1962 voor het eerst een echte maandelijkse PVV-nieuwsbrief. De nieuwsbrief bestond uit 2 of 3 dubbelzijdig gestencilde A4 velletjes. De redacteuren van de nieuwsbrief waren Jos van Dijk en secretaris Johan de Kreij. Gezien de duidelijkheid van de tekst was de typmachine niet al te best meer, en zijn bepaalde stukken te slecht leesbaar om te scannen, en zullen we waar nodig wat citaten overnemen.

Mede door deze nieuwsbrieven hebben wat meer gegevens kunnen verzamelen uit het verleden van onze vereniging. Jammer genoeg zijn niet alle nieuwsbrieven bewaard gebleven. Mocht iemand nog in het bezit zijn of iemand weten die wellicht nog wat oude materialen uit het verleden van Peursum bezit, wij houden ons aanbevolen.

afbeelding 1

Het toenmalig bestuur bestaande de uit: Jan Muis (voorzitter) – Johan de Kreij (secretaris) – Joop van Houwelingen (penningmeester) – Jan Rietveld – Henk Rietveld – Daan Westerhout en Piet van Ieperen, besteden in hun nieuwjaarswens speciaal aandacht Marius Korevaar. In de nieuwsbrief van maart werd een oproep gedaan aan de seniorenleden om Marius Korevaar een brief te schrijven.

afbeelding 2

Wat opvalt over het begin van de jaren “60 zijn in het Peursum archief nagenoeg geen foto’s beschikbaar zijn. We moeten het in dit overzicht dus doen met brieven en stukje uit de PVV-nieuwsbrieven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Het kleedlokaal, zo bleek uit de nieuwsbrief van februari 1962, was ook aan een flinke opknapbeurt toe.

afbeelding 3

Zoals hierboven te lezen valt, moet er wat gebeuren om aan het groeiend aantal leden en team onderdak te kunnen beiden. Het bestuur heeft daarom in een gesprek met de burgemeester aangegeven dat het zoeken naar een nieuwe locatie dringend noodzakelijk is. De gemeente zal gaan onderzoeken samen met het bestuur van P.V.V. gaan onderzoeken wat de mogelijkheden. Na heel veel opties te hebben onderzocht zou het nog tot 1968 duren voor een nieuwe accommodatie in gebruik kon worden genomen.

Dat er ook in de jaren 60 ook weleens wat uit de kleedkamer werd gestolen blijkt uit het stukje in de nieuwsbrief van maart 1962.

afbeelding 4

Op 27 februari 1962 werd er voor het eerst een proef wedstrijdje gespeeld met verlichting op een deel van het veld in Het Bos. Er kon nu ook in de wintermaanden (mits de toestand van hert veld dit toeliet) getraind en zelf een oefenpotje worden gespeeld.

afbeelding 5                                                                             

November 1962 gaat er namens het bestuur een brief naar de gemeenteraad wederom aandacht te vragen voor het nijpend te kort aan kleedgelegenheid en veld ruimte.

afbeelding 6

Nog een citaat uit deel 2 van de brief.

afbeelding 7

Inmiddels werd een eerste schets en plattegrond gemaakt voor een tussen oplossing in Het Bos.

afbeelding 8

Omdat de kwaliteit van de Nieuwsbrieven niet altijd goed genoeg is om te scannen citeren we hier enkele stukjes nummers van 1963.

Zo schreef mederedacteur Jos van Dijk een toch wat kritisch noot over de trainerswissel in het blad van maart: Iets waar ik van opkeek dat we zo maar ineens een nieuwe trainer hebben. Natuurlijk zijn dit bestuurszaken, maar op de laatste ledenvergadering was hiervan blijkbaar niets bekend. In ieder geval hoop ik voor de nieuwe dat hij de oude kan overtreffen, anders heeft het niet veel nut te veranderen. Gezien het stukje van het bestuur waarin gesproken wordt over onze scheidende trainer Muis, zal alles wel sportief geregeld zijn, en gaan allen die tijd en zin hebben, trainen onder de heer van den Heuvel.

afbeelding 9

Tegenwoordig kunnen we live bijna alle internationale voetbalwedstrijden rechtstreeks op de tv zien. In 1962 werd een beeldenstrook met foto’s van de finale van de Europabeker uit gegeven.         Ook zouden later beeldenstroken van interlandwedstrijden worden aangeboden.mDe prijs van de diastrook met 25 beelden was fl. 1,90.

    afbeelding 10 Dat er ook in 1963 weleens spelers over de schreef gingen blijkt uit de uitspraak van strafcommissie van de KNVNB-afdeling Dordrecht. Zo kreeg Leen Bouwmeester een schorsing van maar liefst 3 jaar. De andere 2 boosdoener kwamen eraf resp.6 en 4 wedstrijden schorsing.

 Over deze periode zijn geen foto’s beschikbaar dus we moeten het doe met veel tekstuele stukjes. Nogmaals een oproep mocht over deze, maar ook van voor 2000 bladen foto’s krantenknipsel e.d. in uw bezit hebben. Neem dan even contact met mij op.

ln de loop van de week meer in het fotoalbum.

Wim den Toom

06 30380537

1962 1 kop pvv ...
1962 2a schets ...
1962 3a waarsch...
1962 5 1
1962 8 1
1962 10 1 agend...
1962 12 1 licht...
1962 14 1 terre...
1962 23 1 diash...
1962 28 1 aansc...
1962 32
1962 47 1 penne...
1962 55 pvv nie...
1962 65 concept...
1962 66 brief n...
1962 67 brief n...
1962 69 schrijv...
1962 70 oproep ...
1962 70 1 medis...
1962 71
1962 ledenlijst...
1962 ledenlijst...
1962 ledenlijst...
1962 ledenlijst...
1962 ledenlijst...
1963 6 1 nieuws...
1963 9 1 nieuws...
1963 9 3 nieuws...
1963 15 bedankb...
1963 16 1 nieuw...
1963 30 1 van d...
1963 30 2 nieuw...
1963 50 1 jun s...
1963 50 2 juni ...
1963 50 3 nieuw...
1963 aug. schr...
1963 okt brief ...

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Brownline Logo_2
 • Electro World Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Sportcentrum Dordrecht Logo
 • FDV Logo
 • Trust Flexwork Logo
 • Neptune Logo
 • Peinemann Logo_2
 • Adminance Logo_2
 • Aenr Logo_2
 • Albert Heijn Logo_2
 • Brownline Logo
 • Electro World Logo_2
 • Peineman Logo_3
 • Hoogenboezem Logo_2
 • Nooteboom Logo_2
 • Peineman Logo_4
 • Sportcentrum Dordrecht_2
 • FDV Logo_2

LAATSTE NIEUWS - Uit het Peursum archief 1962-1963

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 2 C

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2024 | Ontwikkeld door COMMPRO