• Van Noordenne Logo
 • Stout Logo

Uit het Peursum archief. 1957 t.m. 1961

We vervolgen onze zoektocht door het Peursum archief in het jaar 1957 een periode waar geen echte hoogtepunten binnen de vereniging te melden zijn. Na het 25-jarig jubileum in 1956 vinden er wat wisselingen binnen het bestuur plaats. Zo vertrekt vicevoorzitter Adrie de Baat uit het bestuur en komt Piet van Ieperen het bestuur verstreken als commissaris. Joop van Houwelingen werd herkozen en ging de financiën beheren

Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter Jan Muis, secretaris Johan de Kreij en penningmeester Joop van Houwelingen ging aan de slag met het opstellen van nieuwe verenigingsstatuten. Verder valt op dat er door secretaris Johan de Kreij veel stukken bewaard zijn, fotomateriaal luit die periode is echter zeer schaars. Wel vonden we onderstaande foto van Peursum 1 uit het seizoen 1957/1958.

1958 Peursum 1

v.l.n.r. staand: Voorzitter Jan Muis – Theo Slob – Klaas van Dijk – Henk Rietveld – Bertus van Dijk – Ot Harrewijn – Joost Vink – Bas van Ieperen – Jan Goosens en elftalleider Joop van Houwelingen. Gehurkt v.l.n.r. Piet den Toom – keeper Ot van Dongen en Johan de Kreij.

Zo zijn er in die jaren documenten van diverse stafzaken bewaard gebleven. Zo kreeg Arie Schreuders Pz een voorlopige interne schorsing opgelegd door het dagelijks bestuur   wegens voorvallen die tijdens Hellouw - Peursum op zaterdag 20 september 1958 en in een wedstrijd tegen Nivo Sparta zouden hebben plaatsgevonden. De op dat moment dienstplichtige jager Arie Schreuders op de verbindingsopleiding ACC gelegerd in de Jan van Nassau kazerne in Harderwijk, schreef een excuusbrief aan het bestuur. Wat voor staf het bestuur heeft opgelegd is niet terug te vinden.

1958 verweerschrift Arie Schreuders

                                                                                       Excuusbrief dienstplichtig jager Arie Schreuders n.a.v. van zijn voorlopige schorsing.

Dat het ook nog wat heftiger kon blijkt uit de stafzaak tegen Bas van Ieperen uit het seizoen 1960/61. Wederom was het een wedstrijd Hellouw -Peursum dit keer op 29 oktober waar de gemoederen hoog opliepen. Ondanks een 2 kantje vol verweerschrift opgesteld door secretaris Johan de Kreij werd Bas van Ieperen door de strafcommissie van de KNVB-afdeling Dordrecht geschorst voor een periode van 6 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                 In het de door secretaris Johan de Kreij uit 2 bladzijde bestaande bezwaarschrift naar de strafcommissie van de KNVB-afdeling Dordrecht is te lezen in het fotoalbum over deze periode.

Eind 1960 waren de concept verenigingsstatuten klaar en werden ter beoordeling naar het hoofdkantoor van de KNVB in ‘s-Gravenhage gezonden. Na wat aanpassingen werd een brief opgesteld met het verzoek tot goedkeuring van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

1961 brief Koningin                                              Concept brief van het bestuur aan Koningin en de beantwoording en geodkeurig van de statuten en daarbij de vereniging te erkennen.

Op woensdag 27 september 1961 werd in zaal de Baat een ledenvergadering gehouden met als afsluiting een gratis verloting. Uit de notulen blijkt dat penningmeester Joop van Houwelingen kon mededelen dat er een batig saldo was van fl. 1617,54. Omdat dit bedrag niet toereikend is om diverse noodzakelijke onderhoudsplanen uit te voeren en er moest een grasmachine worden aangeschaft, werd besloten op 21 en 28 oktober een extra bazaar te organiseren.

In November van dat jaar verscheen voor het eerst het P.V.V. -Nieuws bestaande uit wat losse velletjes van een langwerpig onhandig formaat.

PVV nieuws

De laatste maanden van 1961 waren er binnen de vereniging nogal wat aanvaringen, de spelers werden wat mondiger en voorzitter Jan Muis reageerden daar weleens erg direct op. Gelukkig was er de veel rustigere een diplomatieke secretaris Johan de Kreij die de gemoederen meestal weer tot rust kon brengen.

Ook op de velden ging het niet altijd zoals waar het voetbal is uitgevonden. Zo werd op 7 oktober tijdens de wedstrijd Peursum 1 – Veen 1 scheidsrechter Dirk de Koning aangevallen door enkele toeschouwers. Secretaris Johan de Kreij stuurde onderstaand schrijven met excuses naar de scheidsrechter in kwestie. Opvallend is de laatste zin : Tevens de hoop uitsprekend dat u zonder enige haatgevoelens de wedstrijd Novo Sparta 1- Peursum 1 voor a.s. zaterdag zult leiden enz.

1961 brief aan Dirk de Koning

In het P.V.V. – Nieuws wordt ingegaan op de trainingen in de wintermaanden. Het bestuur roept de spelers op om op dinsdagavond om 7.45 uur de trainingen te gaan bezoeken. In de kleedkamer was sinds kort een verwarmingselement aangebracht en was het houten kleedlokaal verwarmd.

1961 stukje trainingen

 

Wij houden ons aanbevolen voor foto's  krantenknipsel of andere dingen uit het ruim 80 jarig bestaan van v.v.Peursum.

Wim den Toom.

1958 Peursum 1
1958 Aankondigi...
1958 Brief DB s...
1958 Excuusbrie...
1959 Certificaa...
1959 Aanmelding...
1959 Deel 1 led...
1959 Deel 2 led...
1959 Deel 3 led...
1959 Deel 4 led...
1959 Uitspraak ...
1960 Brief knvb...
1960 Concept br...
1961 beantwoord...
1961 Brief knvb...
1961 Uitspraak ...
1961 Brief aan ...
1961 Uitnodigin...
1961 PVV-Nieuws...
1961 PVV -Nieuw...
1961 PVV-Nieuws...
1961 PVV-Nieuws...
1961 PVV-Nieuws...
1961 PVV-Nieuws...
1961 Uitnodigin...
1961 Opgave kam...

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Brownline Logo_2
 • Electro World Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Sportcentrum Dordrecht Logo
 • FDV Logo
 • Trust Flexwork Logo
 • Neptune Logo
 • Peinemann Logo_2
 • Adminance Logo_2
 • Aenr Logo_2
 • Albert Heijn Logo_2
 • Brownline Logo
 • Electro World Logo_2
 • Peineman Logo_3
 • Hoogenboezem Logo_2
 • Nooteboom Logo_2
 • Peineman Logo_4
 • Sportcentrum Dordrecht_2
 • FDV Logo_2

LAATSTE NIEUWS - Archief 1957 - 1961

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 2 C

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2024 | Ontwikkeld door COMMPRO