• Van Noordenne Logo
 • Stout Logo

Uit het Peursum archief 1972 t/m.1974   

Vorige maand belichten we de Peursum archief uit de periode 1970 t/m.1971

Dat is een periode waarvan veel documenten en foto’s beschikbaar zijn. In die periode vond de verhuizing naar ons huidige Sportpark en het 40 jarig bestaan van de club plaats.

Van de dit keer belichte jaren 1972 t/m.1974 zijn weer bijzonder weinig foto’s beschikbaar. Wel zijn er best interessante documenten en stukjes beschikbaar, die gescand en onderaan dit artikel in het fotoalbum opgenomen zijn.

We hebben wel een redelijk duidelijke foto gevonden die genomen is bij de promotie van Peursum 1 na het seizoen 1973/1974.

1974 14 Promotie Peursum 1

Op de foto staand v.l.n.r. trainer Gerard Flaes – keeper Cees de Groot – Doede v.d. Brugge – Adriaan Hoogendoorn – Hans Blankenmeijer – Bas de Jong – Klaas Blokland – Arie Mudde – Hennie Rietveld. Gehurkt v.l.n.r. Hans Hoogenboezem – Piet de Groot – Jan Schakel – Joop van Geffen – Arie Vermeulen – Wim van Genderen – grensrechter Theo Barten en leider verzorger Johan de Kreij.

1972 was een jaar waarin het bestuur nog druk bezig was met de afwikkeling van de subsidie aanvragen en nog wat niet afgewerkte zaken met de gemeente.

Nadat het nieuwe onderkomen aan de Kerkweg in gebruik was genomen was er ook meer ruimte om de ledenvergaderingen e.d. in de eigen kantine te houden. Ook werd er voor het eerste in de Peursum historie een nieuwjaarsreceptie gehouden. Ondanks de redelijke opkomst was de datum, direct op nieuwjaarsdag 1972, niet zo best gekozen.

1972 1 Voor het eerst een nieuwjaars receptie bij Peursum

Bestuurlijk liep het in deze periode ook niet altijd even soepel. Er waren nog al wat bestuurswisselingen en er werden wat vernieuwingen doorgevoerd die niet door iedereen ondersteund werden. In de, in een schrift handgeschreven en zeer uitgebreide notulen van  op 20 maart 1972 gehouden voorjaarsledenvergadering lezen we. In zijn openingswoord tijdens deze door 53 personen bijgewoonde vergadering opent voorzitter Rinus Hoogenboezem met, er mag alleen maar over hoofdzaken gepraat worden. Het bestuur was van mening dat er voor pietluttige onderwerpen geen ruimte was. Ook was de voorzitter niet zo optimistische over de geest binnen de vereniging. Naar zijn mening was die op dat moment zeer lauw. Jeugdvoorzitter Jan Muis pareerde de opmerking dat het bestuur de met de jeugdcommissie gemaakte afspraken regelmatig niet nakomt. Ook in de rondvraag aan het einde van deze uren lang durende vergadering werden door de leden een 15 tal voor een groot deel kritische vragen gesteld. Veelal was het antwoord van het bestuur dat daar in de najaarsvergadering op zal worden terug gekomen.

1972 6 blz notulen maart

                                                                       Een deel van de handgeschreven notulen uit de ledenvergadering gehouden op 20 maart 1972.

Tijdens de ledenvergadering 25 september 1972 werden veel de prikkelen binnen en buiten het bestuur uitgepraat. Secretaris Johan de Kreij kom zich niet langer vinden in de wijze van besturen en stapten na 20 jaar op. Ook Bert van der Graaf stelde zich  niet herkiesbaar. Hans Buijk en Wim den Toom stelden zich beschikbaar werden met ruime meerderheid van de 67 aanwezige leden in het bestuur gekozen.

1972 15 A Selectie

Trainer van Mourik startte het seizoen 1972/1973 met o.a. Cees de Groot en Wim van Ieperen als keepers verder Doede. v.d. Brugge-Hennie en Gert Romeijn-Wim Muis-Tom Schreuders - Bas van de Dool-Marius Korevaar-Jan Schakel- Arie Vermeulen-Arend Cnosse- Arie Mudde-Piet de Groot-J. den Uil-J.H.Bos- Hans Buyk-Arie Tromp- Adriaan Hoogendoorn-Daan Westerhout en Ton Brands.

Een oproep in het Officieel orgaan van de voetbalvereniging Peursum van Juni 1972 van het bestuur en de elftalcommissie waar van de kop op zijn minst vragen oproept. Tegenwoordig zou met die kop als leeftijdsdiscriminatie veroordelen. Verder lezend valt het allemaal wel mee. Het betreft een oproep aan spelers van 35 jaar en ouder een team te vormen om aan de competitie te gaan deelnemen.

1972 16 oproep 35 elftal

Dat er in die tijd ook regelmatig door het bestuur straffen werd uitgesproken blijkt uit de onderstaand brief aan A. (Koen) van Houwelingen. Hij zou de bekende Italiaans/Nederlandse scheidsrechter Lucettie hebben uitgescholden. De straf was niet mild 9 maanden niet als grensrechter of leider optreden. Het frappante is wel dat Koen van Houwelingen enkele jaren  later zijn scheidsrechtsrechters diploma behaalde en vele jaren verdienstelijk zijn wedstrijden heeft gefloten.

1972 10 Schorsing Koen van Houwelingen

In het clubblad van februari /maart 1972 werd op het laatst nog bericht toegevoegd. Bij Gerda en Kees Schreuders was een dochter geboren als 4000 inwoonster van Giessenburg. De naam was blijkbaar bij de redactie nog niet bekend. Dat zij ,Angela Schreuders, net als de andere leden van het gezin Schreuders heel voor de vereniging betekend het zal later uit de diverse verslagen blijken.

1972 7 4000 inw. van Giessenburg

Januari 1973 speelde Doede v.d. Brugge  zijn 500e wedstrijd in de hoofdmacht van Peursum. Uit de het archief van Het Nieuwsblad van Gorinchem pikten we deze foto op.

1973 3 jan. Doede v.d. Brugge speelt zijn 500e wedstrijd in Peursum 1

Op de foto v.l.n.r. de in 1972 van v.v.Coal overgekomen Hans Blankenmeijer – jubilaris Doede v.d. Brugge – daarachter nog net zichtbaar Klaas Blokland - grensrechter Theo Barten – leider/verzorger Johan de Kreij – de speler die de bloemen overhandigd is van de tegenstander die middag, waarschijnlijk Stedoco en als laatste met bril en snor Herman de Bruin.

Na het vertrek uit het bestuur en de redactie van Johan de Kreij gaan Cees Duijzer en Hans Buyk de redactie vormen. Het eerste wat zij willen gaan doen is een min of meer echt clubblad te gaan maken. Het zal een blad moeten worden met advertenties met diverse rubrieken en verslagen. Rinus de Baat zal een technische rubriek gaan verzorgen en Piet van Boven neem de mededelingen en verslagen van de jeugd voor zijn rekening. Het blad zal een naam krijgen en 1 maal per maand gaan verschijnen.

1973 20 mei De Nieuws Gier 1

Het eerste clubblad kreeg de naam De Nieuws Gier en verscheen in mei. Er waren wat adverteerders gevonden en daardoor bracht het blad ook nog wat op voor de clubkas. Omdat het alleen nog maar een omslag was om te adverteren was het aantal nog beperkt.De advertenties roepen best wat best wat nostalgie op. Deze zijn dan ook opgenomen in het foto overzicht behoren bij dit stuk.

In 1972 heeft de KNVB het damesvoetbal geïntroduceerd ook bij Peursum proberen o.a. Gerda Schreuders en mevrouw Jansen een damesteam te vormen. Er moet wel aan diverse verplichtingen worden voldaan zoals blijkt uit het stukje in De Nieuws Gier van mei 1973

1973 21 Dames voetbal stukje1973 21b Damesvoetbal vervolg

Het zou nog enkele jaren duren voor Peursum echt aan de competitie kon gaan deelnemen.

Zaterdag 11 augustus 1973 werd er voor het eerst in de Peursum geschiedenis een Internationaal voetbaltoernooi gehouden. Naast de 1e en A1 elftallen van o.a. Hardinxveld en Papendrecht, Stedoco en natuurlijk Peursum namen ook het Duitse F.S.V Schierstein’08 deel. De Duitse spelers en staf werden voor 2 nachten bij leden maar ook niet leden ondergebracht. Hieronder een deel van het verslag dat secretaris Hans Buyk schreef in het clubblad.

1973 23e kort verslag toernooi met oa Schierstein

Nadat Peursum 1 onder leiding van trainer van Mourik na het seizoen 1972/1973 was gedegradeerd en eer nogal wat kritiek kwam werd trainer Gerard Flaes aangetrokken.

1973 25 clubblad okt. is er nog toekomst voor Peursum 1

Eind 1973 en begin 1974 werden door de oliecrisis autoloze zondagen ingesteld. Ook moest er door de autobrandstof distributie benzinebonnen inleverd worden om te kunnen tanken. De voetbalverenigingen weden hierdoor ook getroffen. Het vervoer naar de uitwedstrijden werd een groot probleem. Zie de correspondentie over dit onderwerp in het fotoalbum.

1974 5b Bezinebonnen

Het seizoen 1973/1974 was ook het seizoen was Peursum wat kampioensteams kon huldigen. Zo werden Peursum 8 ( ja u leest het goed) er waren 8 senioren teams, en Peursum A1 werden kampioen.

1974 15 Peursum 8 kampioen

Peursum 1 dat aan het einde van het seizoen 1972/1973 was gedegradeerd naar de 2e klasse afdeling Dordrecht ,moest proberen zo snel mogelijk weer terug te keren naar de 1e klasse.            Dat lukte nieuwe trainer Gerard Flaes en zijn team. Aan het begin van dit overzicht ziet u de foto van het team.

Dit was het weer voor deze keer. We hopen volgende maand verder te gaan met ”Uit het Peursum archief”.

Wim den Toom.

 

1972 1 voor het...
1972 6a uittrek...
1972 6 blz notu...
1972 7 4000 inw...
1972 9 apr. bri...
1972 10 schorsi...
1972 11 bestuur...
1972 12 mei bes...
1972 14 opstell...
1972 15 a selec...
1972 16 oproep ...
1972 17 nov. ui...
1972 18 subsidi...
1972 19 bestuur...
1973 3 jan. doe...
1973 8a febr. b...
1973 9 mrt van ...
1973 10 mrt. co...
1973 11 naamgev...
1973 13 apr. ge...
1973 14 april b...
1973 17a mei ti...
1973 17c juli t...
1973 19 mei bri...
1973 20 mei de ...
1973 20a mei ad...
1973 20b mei ad...
1973 20c mei ad...
1973 20d mei a...
1973 20e mei ad...
1973 21 dames v...
1973 21b damesv...
1973 22 peursum...
1973 23a mei va...
1973 23b jun. s...
1973 23c 1 juli...
1973 23d 11 jul...
1973 23e kort v...
1973 23f bedank...
1973 25 clubbla...
1973 26 wintera...
1973 31 subsidi...
1973 peursum 5 ...
1973 32 okt clu...
1973 33 stukje ...
1973 35 nov. be...
1974 5a stukje ...
1974 5b bezineb...
1974 5cverzoek ...
1974 8 febr. be...
1974 10 apr. ve...
1974 12a apr. u...
1974 12b jul. a...
1974 12c jul. a...
1974 13 mei be...
1974 14 promoti...
1974 15 peursum...
1974 16 peursum...

 

 

 

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Brownline Logo_2
 • Electro World Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Sportcentrum Dordrecht Logo
 • FDV Logo
 • Trust Flexwork Logo
 • Neptune Logo
 • Peinemann Logo_2
 • Adminance Logo_2
 • Aenr Logo_2
 • Albert Heijn Logo_2
 • Brownline Logo
 • Electro World Logo_2
 • Peineman Logo_3
 • Hoogenboezem Logo_2
 • Nooteboom Logo_2
 • Peineman Logo_4
 • Sportcentrum Dordrecht_2
 • FDV Logo_2

LAATSTE NIEUWS - Uit het Peursum archief

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 2 C

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2024 | Ontwikkeld door COMMPRO